AVO

Dział Technologii i Rozwoju

KRZYSZTOF GARDZIEL
Dyrektor Działu Technologii i Rozwoju
Tel.: 601 151 133

Poczta: k.gardziel(at)avo.pl

PAWEŁ ZDANCEWICZ
Główny Technolog
Tel.: 601 151 134

Poczta: p.zdancewicz(at)avo.pl

PAWEŁ BENTKOWSKI
Specjalista ds. Technologii
Tel.: 601 150 179

Poczta: p.bentkowski(at)avo.pl

PIOTR PIASECZNY
Specjalista ds. Technologii
Tel.: 601 151 132

Poczta: p.piaseczny(at)avo.pl

ALEKSANDER SOBAŃSKI
Specjalista ds. Technologii
Tel.: ​601 141 254

Poczta: a.sobanski(at)avo.pl