AVO

Dane teleadresowe

AVO-Werke Sp. z o.o.
Wierzbice, ul. Oławska 11
55-040 Kobierzyce
tel. 71 346 17 22
fax 71 346 17 23

Poczta: info(at)avo.pl
Czekamy na Państwa pytania, sugestie, propozycje współpracy, uwagi

NIP: 899-20-65-247

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu  
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000088881
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

BANK PEKAO S.A.
Nr konta:
34 1240 6814 1111 0000 4938 9317