AVO

Deklaracja polityki jakości

Nadrzędnym celem działalności AVO-Werke jest dostarczanie naszym Klientom produktów o najwyższej jakości oraz doradztwo technologiczne na najwyższym poziomie. Mamy świadomość, że właśnie jakość i fachowość to podstawowe kryteria, które wyznaczają pozycję firmy na rynku i gwarantują osiągnięcie sukcesu.

W naszych działaniach dążymy w szczególności do:

  • pełnego zaspokojenia potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego dystrybuowanych produktów,
  • osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu obsługi,
  • udzielania naszym klientom wiarygodnych i rzetelnych informacji na temat produktów i możliwości ich zastosowania,
  • ciągłego poszerzanie oferty tak, by zaspokoić obecne jak i przyszłe zapotrzebowanie rynku,
  • zdobycia i ugruntowania miana profesjonalnego i rzetelnego kontrahenta.

Cel ten osiągamy poprzez odpowiednią organizację pracy, odpowiedni system zarządzania jakością oraz odpowiednie zarządzanie zatrudnionymi pracownikami.

W AVO wybieramy i zatrudniamy jedynie najlepszych, gdyż mamy świadomość, że dobrze wykwalifikowany, zmotywowany oraz zaangażowany w swoją pracę zespół osiąga najlepsze rezultaty. Dbamy o indywidualny rozwój każdego pracownika. Pracownicy mają możliwość doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w warsztatach, konferencjach i szkoleniach o tematyce branżowej, co pozwala im na jeszcze bardziej profesjonalne wykonywanie powierzonych zadań.

Staramy się, by każdy pracownik AVO był dla naszych klientów kompetentnym partnerem nie tylko w sprawach związanych z produkcją i dystrybucją wyrobów mięsnych ale również doradcą pomagającym klientom odnaleźć się w gąszczu aktów prawnych, ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa żywnościowego.

Pracownicy AVO-Werke znają i w pełni utożsamiają się z obraną Polityką Jakości oraz świadomie podejmują wszelkie działania gwarantujące zapewnienie jej realizacji, a Zarząd firmy deklaruje zapewnienie odpowiednich zasobów i środków, niezbędnych do realizacji celów i zadań określonych w niniejszej Polityce.