AVO

Doskonała jakość

Niezmiennym elementem naszej działalności, wyznaczającym od lat kierunki rozwoju jest dążenie do uzyskania najwyższej, trwałej i powtarzalnej jakości oferowanych produktów.

Niewątpliwie najbardziej przekonywującym dowodem konsekwentnego ukierunkowania na wysoką jakość, poczynając od doboru surowców po gotowe produkty, jest uzyskanie przez AVO certyfikatu systemu zarządzania jakością wg normy DIN EN ISO 9001 oraz standardów IFS oraz BRC

AVO jest firmą nastawioną na długotrwały sukces, dlatego wdrożenie systemu zarządzania jakością było istotnym filarem podtrzymującym naszą długoterminową strategię prowadzącą do osiągania założonych celów, a także spełnieniem oczekiwań naszych klientów.

Posiadane certyfikaty są dla naszych odbiorców najlepszą gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego i wysokiej jakości oferowanych produktów.

  1. BRC – Global Standard for Food Safety – międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności – normy, które określają wymagania stawiane firmie w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w procesie produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji.
  2. International Featured Standard Food – międzynarodowy standard dla producentów żywności, służy on przede wszystkim celom ujednolicenia kontroli bezpieczeństwa środków spożywczych oraz poziomu jakości producentów.
  3. RSPO – certyfikacja plantacji palm olejowych oraz kolejnych ogniw jego przetwarzania i wykorzystania.
  4. Certyfikat BIO jest wiążący dla wszystkich produktów wytwarzanych wg norm ekologicznych.
  5. Certyfikat HALAL jest wydawany dla produktów, które odpowiadają wymogom prawa islamskiego i mogą zostać sklasyfikowane jako „czyste” i tym samym określone jako halal, czyli dozwolone.

Na wszystkie Państwa pytania dotyczące funkcjonowania w AVO-Werke Systemu Bezpieczeństwa Żywności odpowie Specjalista ds. HACCP Anna Mruk

  • Pełnomocnik SZJ i Bezpieczeństwem Żywności (Cert. Nr 14 (DA/PJiBŻ-UP-W-01/S/2007)
  • Auditor Wewnętrzny (Cert. Nr 8405 (DA/AJ/-UP-W-01/S/2007)