AVO

EMUL PLUS

EMUL PLUS to środek do sporządzania emulsji termoutwardzalnych oraz termostabilnych.

Dozowanie:

15g – 20g na 1 kg emulsji

Preparat EMUL PLUS jest mieszanką białka zwierzęcego i pochodnej celulozy. Jest to preparat dedykowany do produktów spożywanych na gorąco, takich jak parówki, kiełbasy grillowe czy hamburgery. W takich produktach można w pełni docenić jego skuteczność, gdyż żel, który powstaje po ogrzaniu emulsji z udziałem EMUL PLUS jest termicznie stabilny. Twardość i tekstura takich wyrobów gotowych podczas ponownego ogrzewania nie ulega pogorszeniu, tak jak można to zaobserwować w przypadku produktów z dużą zawartością emulsji skórkowych i białek kolagenowych.

Dodatkowe zalety jakie daje stosowanie tego preparatu to:

  • zmniejszone straty na obróbce termicznej (od 10% – 20%),
  • zmniejszenie podcieków w opakowaniu,
  • potanienie produktu gotowego bez widocznej zmiany jakości,
  • niwelowanie posmaków mrożonego tłuszczu,
  • możliwość zagospodarowania surowców kłopotliwych w zakładzie, takich jak: tłuszcz miękki, łój wołowy, skórki itp.

Sposób użycia:

Preparat jest silnie hydrofilowy i bardzo mocno zagęszcza układ. W związku z tym należy używać go do sporządzania emulsji na kutrze. Jedna część preparatu może związać do 33 części wody i 33 części tłuszczu (1:33:33).

Tak przygotowaną emulsję możemy dodawać na tzw. „górkę” do gotowych farszów na końcu mieszania, kutrowania.

Do farszów o wydajności 150% można dodać od 20 do 35 kg emulsji nie pogarszając tekstury gotowego produktu, a wręcz przeciwnie – poprawiając jego turgor.

Podsumowanie:

EMUL PLUS pozwala na wykorzystanie trudnych do zagospodarowania surowców, które często „lądują na bakutilu”, a przy okazji poprawia takie parametry jak: smak, wydajność, straty na obróbce, cena, tekstura, podcieki podczas przechowywania.